“Om flexibel in te spelen op de veranderingen, moeten werknemers zich blijven ontwikkelen en zullen we mensen ook vanuit een ander perspectief naar de arbeidsmarkt moeten begeleiden.”
“Mensen kunnen hun leerwerkvraag per mail sturen naar het servicepunt. Van hieruit bekijken we welke partner de klant het beste van dienst kan zijn. Door gebruik te maken van elkaars kracht kunnen we mensen slagvaardiger helpen. Sinds de start hebben we alleen in Midden-Limburg al ruim 30 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een leerwerktraject geholpen in de zorg of de groene sector”, vertelt Astrid Julicher, projectleider Leren en Werken Midden-Limburg in Roermond. Ook de arbeidsmarktregio Noord-Limburg heeft sinds januari haar eigen servicepunt. Sterker nog: de 2 regio’s vullen elkaar aan. “We bedienen dezelfde doelgroepen. Waar in Midden-Limburg het accent  sterker ligt op de detailhandel, richt het leerwerkloket in Noord-Limburg de aandacht meer op de logistieke sector. Voor de rest werken we in beide regio’s op dezelfde manier. Tot voor kort was Noord- en Midden-Limburg nog een witte vlek op de kaart. We hadden geen servicepunt. Dat is nu gelukkig verleden tijd.” Een leven lang leren Die bundeling van krachten is volgens de projectleider ook hard nodig. De arbeidsmarkt verandert en automatiseert in rap tempo. Bestaande beroepen verdwijnen, nieuwe ontstaan. Banen voor het leven worden steeds schaarser. “Om flexibel in te spelen op de veranderingen, moeten werknemers zich blijven ontwikkelen en zullen we mensen ook vanuit een ander  perspectief naar de arbeidsmarkt moeten begeleiden. Als iemand als gevolg van automatisering zijn administratieve baan verliest, zullen we moeten bekijken: wat wil je, wat kun je, wat heb je nodig en hoe kunnen we je helpen om je doel te bereiken? Meer dan ooit is een goede startkwalificatie noodzakelijk. Leren doen we een leven lang. Door scholing bied je mensen langdurig kansen, dit geven we onze partners voortdurend mee.”
Dit interview met Astrid Julicher staat in het GO-zine van december 2018.